Genă

Genele sunt unități funcționale ale ADN-ului care conțin instrucțiunile de realizare ale proteinelor sau ale…

Genom

Conținutul genetic al unei celule sau al unui virus, în sensul de conținut al informației…