Genă

Genele sunt unități funcționale ale ADN-ului care conțin instrucțiunile de realizare ale proteinelor sau ale…