Abrevieri

6 iulie 2021 | Liste | 0 comentarii

Abrevieri des întâlnite în Genomică (listă în continuă dezvoltare):

 

ENEnglishRORomână
BACBacterial Artificial ChromosomeCromozom bacterian artificial
bp / kbp / Mbp / Gbpbase pairs / kilo bp (1000 bp) / mega bp (1000000 bp) / giga bp (1000000000 bp)pb / kpb / Mpb / Gpbperechi de baze / kilo pb (1000 pb) / mega pb (1000000 pb) / giga pb (1000000000 pb)
BSatBeta SatelliteADN satelit beta
CATComparative Annotation ToolkitInstrumente de adnotare comparativă
CenSatCentromeric SatellitesADN satelit centromeric
CERCentromeric RepeatsRepetiții centromerice
CHMComplete Hydatidiform MoleNev hidatiform complet
ddPCRDroplet Digital Polimerase Chain Reaction
DJDistal JunctionJuncțiune distală
FISHFluorescence In Situ HybridizationHibridizarea in situ în fluorescență
GRCGenome Reference ConsortiumConsorțiul genomului (uman) de referință
HGPHuman Genome ProjectProiectul genomul uman
HiFiPacBio circular consensus sequencing
HORHigher-order repeatsRepetiții de înaltă ordine
HPRCHuman Pangenome Reference ConsortiumConsorțiul pangenomului uman de referință
IGSInterGenic SpacerSpațiator intergenic
IGVIntegrated Genome BrowserBrowser genomoc integrat
IHGSCInternational Human Genome Sequencing ConsortiumConsorțiul internațional al secvențierii genomului uman
ILMNIlumina PCR-Free sequencingSecvențiere Ilumina non-PCR
LINELong Interspersed Nuclear ElementsElemente nucleare intercalate lungi
LTRLong Terminal RepeatRepetiții terminale lungi
MGIMedical Genome InitiativeInițiativa medicală a genomului
mtDNAMitochondrial DNAADNmtADN mitocondrial
nDNANuclear DNAADNnADN nuclear
NGSNext Generation SequencingSecvențiere „Next Generation”
ONTOxford Nanopore ultra-Long read sequencing
rDNARibosomal DNAADNrADN ribozomal
SINEShort Interspersed Nuclear ElementsElemente nucleare intercalate scurte
SNPSingle Nucleotid PolymorphismPolimorfism de o singură nucleotidă
T2TTelomere-to-Telomere
TETransposable ElementElement transpozabil
WESWhole Exome SequencingSecvențierea întregului exom
WGSWhole Genome SequencingSecvențierea întregului genom

0 Comentarii

Lasă un răspuns