Genomica este unul dintre domeniile centrale ale biologiei moderne, care se ocupă cu studiul la scară largă a grupurilor de gene. Aceste grupuri pot fi toate genele unui organism sau a mai multor organisme. Materialului genetic al unui organism (în totalitatea sa) se numește genom. Prin urmare, genomica efectuează studii care se desfășoară la nivelul genomului.

Domeniul genomicii poate fi împărțit în mai multe domenii. De exemplu, Genomica comparativă studiază compararea genomurilor diferitelor organisme. Genomica comparativă poate fi utilizată pentru a defini secvențe de ADN structurale importante care sunt identice în multe genomuri și pentru a detecta schimbări evolutive în genom. Genomica structurală studiază natura fizică a genomului și include secvențierea și cartografierea genomului. Genomica funcțională studiază expresia și funcția genomului. Genomica se ocupă, de asemenea, și cu investigarea interacțiunilor dintre gene și dintre gene și mediul înconjurător.

Termenul „genomica” reprezintă traducerea în limba română a termenului englezesc „genomics”, care a fost prima oară folosit de Dr. Thomas Roderick în 1986, în timpul unei conferințe internaționale, ce a avut loc în Bethesda. Într-una din pauze, Roderick și alți colegi de conferință, s-au adunat la McDonald’s Raw Bar, pentru a discuta despre înființarea unei noi reviste științifice, care avea să fie cunoscută mai apoi cu numele de Genomics.

 

Referințe: